Etiket arşivi: METİN ERKSAN

Sıkıntı

Metin Erksan’ın Suçlular Aramızda filminde, yoksullara yardım cemiyetinin üyeleri toplantı halindeler. Arkadaki pano “dinde fitre ve zekât, laiklikte sosyal adalet” diyor. Tam panonun önünde oturan oturum başkanının ciddiyeti bambaşka.

Toplantıdan bayan Belgin Doruk önündeki kağıda, tabanca, kötü adamlar ve bir gerdanlık çiziyor (çizimi de güzelmiş). Filmde anlatılan hikâyenin tüm unsurları da bunlar. Metin Erksan işi tesadüfe bırakmış olamaz, bu kâğıtta yer alacak çizimlere bizzat karar vermiş olmalı.

belgin2.png