Garip bir Hadise ve Sorular Sorular…

Borda tuhaf ve esrarengiz bir hadise olmuştur. Burada zahire pazarında oturan muhacir Abbas ağanın evinde bütün eşyalar sabaha kadar kendi kendilerine zıp zıp sıçramışlar ve camları kırarak birer birer sokağa düşmüşlerdir.

Read More…

1934’te “Biga’da Numune Olacak Bir Köy” ve Sonrası

“Son Posta, 29 Temmuz 1934 Biga (Hususi)-Şehire iki saatlık bir mesafede bulunan Karantı Köyü’nün küçük bir kasabadan farkı yoktur. Yüz yetmiş beş haneden ibaret bulunan bu köyün ahalisi tamamile Filibelidir. Medenî görgülü maarife meraklı misafirperver insanlardır. Evleri eskiden yapıldığı için ekseriyetle birer kat, ve fakat sağlam ve üstleri kiremit örtülü muhacir evidir. Son zamanlarda yeniden […]

Read More…

“Nursuz Lambalarla İmrar-ı Hayat Eylemek”

6 Şubat 1929’da İkdam gazetesi “Kari’nin Derdi” sütununda yayınlamış bir şikâyet mektubu: “Aksarayda taş kasapta Selçu Sultan mahallesinin Bedbah cami sokağı elan elektirk ziyasından mahrumdur. Evlerimizde hala kasvetenkiz idare ve kör lambalarla oturuyoruz. Sokağın yarısına kadar elektrik kablosu girdiği halde evimize almaya muvaffak olamadık. Almak için dört beş evin alması lazımmış. Ben orasını arayamayorum. Yalnız müteessir olduğum […]

Read More…