Sokakta Doğanlar

Bir doğum haberi bu paylaştığım sizinle. 2 Nisan 1939’da Yeni Sabah gazetesinde yayınlanmış. 6. sayfada.

Bebekler kafalarına göre, canları ne zaman isterse geliveriyorlar böyle dünyaya. Sizin de varsa böyle hikayeniz paylaşsanıza bizimle. Apartman taşlığında doğum yapan, doğan var mı aranızda? Ya da başka sakil bir yerlerde?

Sokakta doğum

Dün akşam Tarla başında bir kadının ansızın sancısı tutarak bir oğlan dünyaya getirdi.

Dün akşam 19 raddelerinde Beyoğlunda Tarlabaşı caddesinden geçmekte olan 23 yaşındaki Agred kızı Matizda’nın âni sancısı tutarak ayni cadde üzerinde 154 numaralı apartmana iltica etmiş ve taşlıkta bir oğlan çocuğu dünyaya getirmiştir.

Vak’adan haberdar edilen kalyoncu kolluk polis komiserliği kadın ve çocuğun vaziyeti ile yakından alâkadar olmuş ve bir imdadı sıhhi otomobili çağırmıştır.

Biraz sonra otomobil ile Matizda ve çocuğu Haseki hastanesine gönderilmişlerdir. Matizda Sakızağacında Ananik sokak 26 numarada oturan ve çamaşırcılık yapan fakir bir kadındır.

Gazetenin bugünü takip eden sayılarına baktım. Matizda ve oğlunun peşine düşmüş bir muhabir haberi takip etmiş olabilir, devamını yayınlamış olabilir diye. Bir şey bulamadım.  Matizda’nın oğlu da hala yaşıyor olabilir aslında.


5Harfliler

Kartal Ebesi Besime

Ben burada arada sırada, 1930’lar gazetelerinden bazı haberleri alıntılıyorum. Tokat’ta Erkek elbisesile çörek satan bir kadın Sebile bu haberlerin ilk örneklerindendi. Sonra bir gün evden süt almaya çıkıp bir daha da geri gelmeyen Hayriye’nin hikayesini okuduk. Hayriye  annesine kısa bir not bırakıyordu: Alıp Başımı gidiyorum. Bu haberlerin içinde en, en güzeli,  yani benim favorim ise Sultanahmet adliyesinde hakim karşısına çıkan Bahtiyar’dı. Bahtiyar hakime kendisini şöyle tanıtıyordu: Seyyar Günahkârım efendim. Sonra da içki içmekten, sarhoşluktan, erkek dövmekten tutuklanıyordu.

Bugünkü maceramız, 1936’nın Ocak ayında geçiyor. Yer İstanbul, Kartal. Haberi veren Akşam gazetesi. Haber metnindeki heyecan, tansiyon, ebenin başını tam yastığa koyacakken çantasını alıp yeniden fırlaması, diğer ayrıntılar herşey müthiş haber metninde. Bir ebenin bir geceye sığan bir ömürlük kariyeri adeta. 1930’lar Türkiyesinde özellikle Akşam, Son Saat, Vakit gibi gazetelerde haber metinlerini yazanlar epey eğlenmişler gibi geliyor bana. Bunun gibi nice haber var, peyderpey, arada sırada onlara da bakalım.

Bir Gecede 9 Çocuk doğdu, dokuzu da oğlan
Kartal ebesi evvelki gece sabaha kadar bir evden öbür eve koştu

“Kartalın yirmi beş otuz evden mürekkep en küçük bir mahallesinde bir gecede dokuz erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

Doğum vakaları birbirini öyle sık takip etmiştir ki belediye ebesi Besime bir doğumdan diğerine koşmağa mecbur olmuştur. Bu enteresan vaka şöyle olmuştur:

Belediye ebesi Besime evelki gece bir evden doğuma çağrılmış ebe bu evde doğum ile meşgul olurken kapı çalınmış, ayni mahallede oturan bir kadın ev sahibine:

-Ebeye haber veriniz. Bizim evde de doğum vardır.

Demiştir. Evinde doğum yapılan ev sahibinden biri ebeye haber vermiş ve Besime birinci evdeki işini bitirerek derhal ikinci evdeki doğuma gitmiştir. Aradan bir saat geçmeden bu eve de ayni şekilde bir haber gelmiştir.

-Aman ebeye haber verin bizim evde de doğum vardır.

Ebe Besime buradaki doğumu yaparak hemen üçüncü eve koşmuş ve üçüncü evde de kendisini diğer eve götürmek için bir kadın gelmiştir.

Kartalda bir belediye ebesi olduğu için doğumların hepsi Besimeyi beklemiştir. Ebe üçüncü doğumu da çarçabuk yapmış ve dördüncü eve koşmuştur. Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci doğumlar da ayni şekilde ve bir gecede biribirini takiben olmuştur.

Sekiz doğum oluncaya kadar ebe Besime uykusuz bir halde çalışmış ve sekizinci doğumu yaptıktan sonra sabaha karşı biraz uyumak istemiştir. Fakat bu sırada kapı çalınmış gelen bir kadın:

-Aman demiş. Ebeye haber verin bizim evde doğum var.

Ebe Besime bir saniye bile uyumadan çantasını almış ve dokuzuncu eve koşmuştur. Burada da doğum yapılmıştır. Bir gecede bir mahallede doğan çocukların hepsi de oğlandır. Ebe Besimenin bu çalışkanlığı Kartal belediyesince ve Kartallılar tarafından takdirle karşılanmıştır.”

Belki bana inanmazsanız diye, haber metninin tümünü de ekliyorum:

DSCN0018


5Harfliler